AccessKompa | Kanaval 2017, Music , News, Videos & Special Events
509 No more pain (Lyrics)
 V.1
Kounyè la’m pap soufri ankò
moun paka di se mwen k’antò
Mwen San regrè mwen San rémò
mwen bliyé tout touman padoné tout ditò
It’s ok minm si’w pa banm bò
di tout zanmi’m se mwen k pa bon
sa pa nwi’m ni’l pa déranjém
mwen déja réziyém already know your game
Gras a DYE mwen pa fèb ankò
soufrans lanmou fem vi’n pi fò
mwen jwenn la guérizon
oui’m réfè kèm lagé nan prizon
 V.2
Pa besoin inkyetew No more
pouw banm konfò Moso supò ò,
se vre gon lè oui’m té pèdu tap mouyé nan la pluie
kounyè’m jwenn parapluie
Gras a DYE mwen pa fèb ankò ou wò
soufrans lanmou rann mwen pi fo
mwen jwenn la delivrans oui’m réfè soti nan dezolation.
Mèsi Bon DYE Mwen rèfe
Mwen jwenn remèd
Kounyè’m réfè pap sou Fri anko- no more pain baby
--
Wo konn rété tout lan nuit
ap tann ou’w pa rantre map fè tout reflexion telman’m boulvèsé mpa sa dormi
Ou konn fem abiyè m poun soti epuiw pa vini
pa menm gen Decency voye on text messaj to say I’m sorry
kounyè sa fini…yeah yeah
509
Mèsi Bon DYE Mwen rèfe
Mwen jwenn remèd pap sou Fri anko. no more baby.
Konn rete tout lannuit ap tann ou’w pa rantre
map fè tout reflection telman’m boulvèsé mwen Pasa dormi
ou konn di’m wal travay epoutan se pa vre
lè mwen telefoné pratron ou reponn li di w’ en konjé…
Chorus
Cheri’m réfè mpap kriye pou wou ankò,
dlo nan jem séché kè mwen réparé I’m better
Mwen pa rayiw et mpa kenbew nan kè
malgré ou fèm soufri still ta vlé ouè ou happy. ( bis)
--
Kounyè la kèm kontan map souri pi souvan
jwenn yon lot moun kap banm love Tanzantan,
tout sak fet dans la vie li fet pou yon rézon
pafwa yon mal konn tounen benediction- no more pain
--
Map rejwi 509
jwen gerizon
Cheri lew t’avem ou te gen nom, kounyè a minm prenon pa genyenpa genyen
Share